Stad in de Polder

(13.0 km)

  • Download GPX

Open de route in Google Maps

Deze route loopt door de wijken  Groenelaan en Waardhuizen en het dorp Nes aan de Amstel. Een hoofdrol is weggelegd voor de Bovenkerkerpolder, waaruit dit deel van Amstelveen is voortgekomen. In het landschap en de bebouwing zijn talloze sporen te vinden, die de ontstaansgeschiedenis van dit deel van Amstelveen illustreren. De route is 13 km lang en kan het beste per fiets worden afgelegd.  

Ontginning
De Bovenkerkerpolder heeft verschillende gedaanten gekend. Aanvankelijk …

Open de route in Google Maps

Deze route loopt door de wijken  Groenelaan en Waardhuizen en het dorp Nes aan de Amstel. Een hoofdrol is weggelegd voor de Bovenkerkerpolder, waaruit dit deel van Amstelveen is voortgekomen. In het landschap en de bebouwing zijn talloze sporen te vinden, die de ontstaansgeschiedenis van dit deel van Amstelveen illustreren. De route is 13 km lang en kan het beste per fiets worden afgelegd.  

Ontginning
De Bovenkerkerpolder heeft verschillende gedaanten gekend. Aanvankelijk was het een woest moerasland. Zo’n duizend jaar geleden trokken kolonisten het gebied binnen en groeven sloten om de grond bruikbaar te maken voor landbouw en veeteelt. De veengrond is vervolgens afgegraven om als gedroogde turf (een goede brandstof) te worden verkocht. Er ontstond een grote plas. Vanaf 1764 is begonnen met de drooglegging. Met de hand is een ringvaart gegraven en een ringdijk aangelegd. Elf molens waren nodig om het water af te voeren. Deze bleven in gebruik tot 1914, toen het waterschap overstapte op bemaling door dieselmotoren.

Nes aan de Amstel
Nes aan de Amstel is een dorp binnen de gemeente Amstelveen. De Sint Urbanuskerk is een baken in het landschap. Deze kruisbasiliek is gebouwd tussen 1889 en 1891 door de jonge architect Joseph Cuypers. Voor het eeuwfeest in 1991 is het rijksmonument geheel gerestaureerd. Nes heeft zijn eigen tradities, waaronder de sinds 1956 gehouden wielerronde van Nes en het jaarlijkse dorpsfeest. Vaste prik op het dorpsfeest is de slob- en slootrace door velden en sloten.

De Zwarte Kat
Langs de Amstel bij Nes liggen drie buurtschappen: De Nes, De Zwaluwebuurt en De Zwarte Kat. Het laatste buurtschap is vernoemd naar een café dat hier eeuwenlang heeft gestaan. Een gevelsteen met een zwarte kat is nog in de gevel te vinden. Even verderop staat kruitfabriek ‘De Oude Molen’. Het buskruit dat hier werd gemaakt, was o.a. bestemd voor oorlogsschepen en vuurwerk. De fabriek is tot tweemaal toe ontploft. De laatste keer in 1953.

Groenelaan en Waardhuizen
In 1965 is begonnen met grootschalige nieuwbouw in de Bovenkerkerpolder. Er moest een rustige woonwijk komen met een besloten karakter. De ontsluiting werd gevormd door de Groenelaan, waaraan de wijk haar naam ontleent. Daar omheen liggen vier autoluwe buurten. Zo’n tien jaar later is Waardhuizen gebouwd, met als motto: terug naar de menselijke maat. Weinig flats en vooral eengezinswoningen rond woonerven, speeltuintjes en parkeerhoven. De Nesserlaan vormt de zuidelijke grens tussen de stedelijke bebouwing van Amstelveen en het landelijke buitengebied, waar het polderlandschap nog goed zichtbaar is.

Bekijk de rest van de historische routes hier

Neem alvast een kijkje

Dit ga je zien

Startpunt: Amstelveen
Navigeer naar startpunt
1

Paneel 1 - Laan van de Helende Meesters

Amstelveen
Paneel 1 - Laan van de Helende Meesters
2

Paneel 2 - Groenelaan

Amstelveen
Paneel 2 - Groenelaan
3

Paneel 3 - Waardhuizen

Amstelveen
Paneel 3 - Waardhuizen
4

Paneel 4 - Nesserlaan

Amstelveen
Paneel 4 - Nesserlaan
5

Paneel 5 - Nes aan de Amstel

Amstelveen
Paneel 5 - Nes aan de Amstel
6

Paneel 6 - Ringdijk BP

Amstelveen
Paneel 6 - Ringdijk BP
7

Paneel 7 - De Zwarte Kat

Amstelveen
Paneel 7 - De Zwarte Kat
8

Paneel 8 - Kruitmolen

Amstelveen
Paneel 8 - Kruitmolen
Eindpunt: Amstelveen
Navigeer naar eindpunt