Paneel 3 - Waardhuizen

Bij de bouw van Waardhuizen wilde men terug naar de menselijke maat. Weinig flats en vooral eengezinswoningen. Dit werden ‘bloemkoolwijken’, zo genoemd vanwege de rond- en doodlopende straten. Verkeersveilig, maar het openbaar vervoer kon er niet komen. Inspraak was in de jaren ’70 een nieuw fenomeen. Tachtig maatschappelijke groeperingen ontvingen in maart 1977 een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst over de beoogde bouw van de naburige wijk Middenhoven. Thema’s als wonen, woonomgeving, welzijn en verkeer zouden in aparte werkgroepen behandeld worden. Voor gemeentelijke instanties en bewoners was het wennen om rekening te houden met zoveel belangen. 

Waardhuizen
De woonwijk Waardhuizen is vernoemd naar een bu…

Bij de bouw van Waardhuizen wilde men terug naar de menselijke maat. Weinig flats en vooral eengezinswoningen. Dit werden ‘bloemkoolwijken’, zo genoemd vanwege de rond- en doodlopende straten. Verkeersveilig, maar het openbaar vervoer kon er niet komen. Inspraak was in de jaren ’70 een nieuw fenomeen. Tachtig maatschappelijke groeperingen ontvingen in maart 1977 een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst over de beoogde bouw van de naburige wijk Middenhoven. Thema’s als wonen, woonomgeving, welzijn en verkeer zouden in aparte werkgroepen behandeld worden. Voor gemeentelijke instanties en bewoners was het wennen om rekening te houden met zoveel belangen. 

Waardhuizen
De woonwijk Waardhuizen is vernoemd naar een buurtschap aan de Amstel, waar eens de buitenplaats Waardhuizen stond. In 1761 was dit nog een ‘plaisirplaatsje met huizing, kolfbaan en tuinhuis’.  In 1776 was het een echte buitenplaats waar de Amsterdamse ijzerhandelaar Wolfert Beeldsnijder f 5.000 voor neertelde. Hij voegde een Chinees sierhuisje toe - Chinoiserie was in de mode - en noemde het Canton. De laatste eigenaar, steenkoper Cornelis van Santen, sloopte de buitenplaats in 1810. De toenmalige buurtschap behield haar naam.

Terug naar de route

Neem alvast een kijkje


Locatie