Paneel 4 - Nesserlaan

De Bovenkerkerpolder is in de 17e en 18e eeuw afgegraven voor het veen. Gedroogd veen wordt turf, een belangrijke brandstof, vooral gewild bij de groeiende steden Amsterdam en Haarlem. Bij het afgraven verplichtten de aandeelhouders zich tot het droogleggen van de polder. Dat gebeurde vanaf 1764. Vijf jaar later lag de vruchtbare bodem klaar om als vruchtbare landbouwgrond te gebruiken. Tegenwoordig is de Bovenkerkerpolder een belangrijk broedgebied voor weidevogels. Van maart tot juni laten boeren het water in de poldersloten extra hoog zetten. Grutto, slobeend en tureluur broeden bij voorkeur in de natte delen met kruidenrijk grasland. Maaien gebeurt pas als de kuikens zijn uitgevlogen. 

Nesserlaan
Na de drooglegging werden in de polde…

De Bovenkerkerpolder is in de 17e en 18e eeuw afgegraven voor het veen. Gedroogd veen wordt turf, een belangrijke brandstof, vooral gewild bij de groeiende steden Amsterdam en Haarlem. Bij het afgraven verplichtten de aandeelhouders zich tot het droogleggen van de polder. Dat gebeurde vanaf 1764. Vijf jaar later lag de vruchtbare bodem klaar om als vruchtbare landbouwgrond te gebruiken. Tegenwoordig is de Bovenkerkerpolder een belangrijk broedgebied voor weidevogels. Van maart tot juni laten boeren het water in de poldersloten extra hoog zetten. Grutto, slobeend en tureluur broeden bij voorkeur in de natte delen met kruidenrijk grasland. Maaien gebeurt pas als de kuikens zijn uitgevlogen. 

Nesserlaan
Na de drooglegging werden in de polder twee kruisende wegen aangelegd: de Middenweg (het huidige fietspad door de polder) en de Kruislaan, tegenwoordig Nesserlaan geheten. Aan de Middenweg is in 1798 sprake van een boerderij Middenhoeve of Middenhoven. De latere woonwijk is daarnaar vernoemd. Langs de Nesserlaan staat een oorlogsmonument gewijd aan Antoon de Lange. Hij was aan het eind van de Tweede Wereldoorlog lid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Toen hij op 7 mei 1945 enkele vluchtende Nederlandse SS-ers achtervolgde werd hij dodelijk getroffen. De basisschool van Nes aan de Amstel heeft het monument geadopteerd.

Terug naar de route 

Neem alvast een kijkje


Locatie