Paneel 6 - Ringdijk BP

Bij de Ringdijk BP (Bovenkerkerpolder), ter hoogte van Nes Aan de Amstel, is het cultuurlandschap van de inpoldering goed herkenbaar. Het ‘bovenland’ heeft nog de middeleeuwse verkaveling, terwijl het lager gelegen ‘benedenland’ het gelijkmatige polderpatroon heeft. Hier stond een complexe molengang met maar liefst negen molens. De windmolens moesten een hoogte van vijf meter overbruggen. Door het uitgestrekte grondplan kreeg deze molengang de bijnaam ‘De Kathedraal’. Pas in 1914 is overgestapt op bemaling door dieselmotoren en werden de molens overbodig. 

Molenstompen
Restanten van de vroegere bemaling op windkracht zijn nog in h…

Bij de Ringdijk BP (Bovenkerkerpolder), ter hoogte van Nes Aan de Amstel, is het cultuurlandschap van de inpoldering goed herkenbaar. Het ‘bovenland’ heeft nog de middeleeuwse verkaveling, terwijl het lager gelegen ‘benedenland’ het gelijkmatige polderpatroon heeft. Hier stond een complexe molengang met maar liefst negen molens. De windmolens moesten een hoogte van vijf meter overbruggen. Door het uitgestrekte grondplan kreeg deze molengang de bijnaam ‘De Kathedraal’. Pas in 1914 is overgestapt op bemaling door dieselmotoren en werden de molens overbodig. 

Molenstompen
Restanten van de vroegere bemaling op windkracht zijn nog in het landschap terug te zien. Van molengang ‘De kathedraal’ zijn drie molenstompen bewaard. ‘De Hoorn’ aan de Ringdijk, ‘Cornelia Wilhelmina’ iets verderop gelegen in het benedenland en ‘De Parel’ aan de Amsteldijk Zuid op het bovenland. Dit zijn woonhuizen in buitengewoon cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Langs de Ringdijk BP staan tevens een aantal karakteristieke boerderijen. Enkele daarvan zijn in gebruik als zorgboerderijen. Ze bieden dagbesteding en dragen bij aan natuurbeheer.

Terug naar de route

Neem alvast een kijkje


Locatie