Disclaimer

Gemeente Amstelveen, hierna te noemen: "VisitAmstelveen", verleent u hierbij toegang tot visitamstelveen.nl, hierna te noemen: "de website" en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door VisitAmstelveen en derden zijn aangeleverd. 

VisitAmstelveen behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover VisitAmstelveen geen zeggenschap heeft. Visit Amstelveen geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat VisitAmstelveen de inhoud daarvan onderschrijft. 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website (www.VisitAmstelveen.nl / www.VisitAmstelveen.com) liggen bij VisitAmstelveen en haar licentiegevers.
 

FOTOGRAFIE EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING (AVG)
Onder het beeldmateriaal bevinden zich portretten en dat zijn altijd persoonsgegevens. VisitAmstelveen baseert zich voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de AVG grondslag van het gerechtvaardigd belang. De foto’s die in op de website, op social media en in nieuwsbrieven worden gepubliceerd, worden gebruikt voor journalistieke (dan wel artistieke) doeleinden. Als VisitAmstelveen wil namelijk informatie delen over de gemeente Amstelveen. Bij de selectie van de foto’s wordt er door de organisatie een privacy-afweging gemaakt. Al het beeldmateriaal is afkomstig van organisaties waarmee wordt samengewerkt of vastgelegd door professionele fotografen. Mocht u ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kunt u een verzoek tot verwijdering indienen via visitamstelveen@amstelveen.nl.


SOCIAL MEDIA
Op evenementen die door de gemeente Amstelveen worden (mede)georganiseerd kunnen foto’s worden gemaakt. Die foto’s kunnen vervolgens op social media worden gedeeld. VisitAmstelveen heeft een gerechtvaardigd belang bij het publiceren van deze foto’s. Mocht je ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kun je een verzoek tot verwijdering indienen via visitamstelveen@amstelveen.nl.