Route Bovenkerk en Westwijk

(8,3 km)

In deze route staan ‘oude normen en nieuwe waarden’ centraal. De route begint in Bovenkerk, een oud dorp dat is ontstaan op een dijk tussen twee veenafgravingen. Het dorp kent een heel eigen geschiedenis. Ten Zuiden van Bovenkerk is vanaf 1985 Westwijk verrezen: een nieuwe wijk gebouwd volgens een stedenbouwkundig plan, waarbij de voorzieningen (scholen, winkels en welzijnsorganisaties) in een centrumgebied zijn geplaatst. In deze nieuwe wijk ontstonden nieuwe tradities en zijn ook nog sporen van het vroegere polderlandschap terug te vinden.

Open de route in Google Maps

Bovenkerk

De Noorddammerlaan is de hoofdstraat van Bovenkerk. Hi…

In deze route staan ‘oude normen en nieuwe waarden’ centraal. De route begint in Bovenkerk, een oud dorp dat is ontstaan op een dijk tussen twee veenafgravingen. Het dorp kent een heel eigen geschiedenis. Ten Zuiden van Bovenkerk is vanaf 1985 Westwijk verrezen: een nieuwe wijk gebouwd volgens een stedenbouwkundig plan, waarbij de voorzieningen (scholen, winkels en welzijnsorganisaties) in een centrumgebied zijn geplaatst. In deze nieuwe wijk ontstonden nieuwe tradities en zijn ook nog sporen van het vroegere polderlandschap terug te vinden.

Open de route in Google Maps

Bovenkerk

De Noorddammerlaan is de hoofdstraat van Bovenkerk. Hier is nog goed de oorspronkelijke lintbebouwing te herkennen. Deze weg vormde vroeger de doorgaande weg tussen Amsterdam en Leiden. Bij de afslag vanuit Amstelveen naar Leiden heeft vermoedelijk een wegwijzer gestaan in de vorm van een wijzende hand. Die stond bekend als de ‘Hand naar Leyden’, waaraan de Handweg zijn naam ontleent.

Katholiek dorp

In tegenstelling tot het protestantse dorp Amstelveen was Bovenkerk van oudsher overwegend katholiek. Dat is nog goed te zien aan de grote Sint Urbanuskerk, tussen 1875 en 1888 gebouwd door de bekende architect Pierre Cuijpers. De markante toren is vanuit de wijde omtrek goed te herkennen.  In september 2018 is de Urbanuskerk grotendeels afgebrand. Gelukkig bleef de toren gespaard. De parochie is samen met lokale vrijwilliger spoedig begonnen met de herbouw.

Westwijk

Vanaf eind jaren ‘80 is Westwijk gebouwd om aan een nijpend woningtekort te voldoen. Voor de naam werd een prijsvraag uitgeschreven. De naam Westwijk was toen al ingeburgerd en bleek favoriet. De traditionele strokenbouw keerde terug: straten met lange zichtlijnen, de auto voor de deur en veel groen. Aan het vroegere polderlandschap herinneren straatnamen, zoals Dignahoeve en  Marthahoeve. Het zijn verwijzingen naar boerderijen die daar hebben gestaan.

Nieuwe initiatieven

De nieuwe wijk trok veel bewoners uit andere delen van Amstelveen. Er ontstond een hechte groep bewoners die samen optrok en elkaar hielp. Daaruit zijn nieuwe initiatieven voortgekomen, waaronder een actief wijkplatform, een feestelijke Midzomernachtmarkt en een kerstshow bij de flat Eijckenstein. Ook kwam er aandacht voor het milieu. Rondom de Burgemeester Wiegelweg is een Ecologische zone aangelegd, met een energie wisselstation en waterpartijen om overtollig regenwater op te vangen. 

Neem alvast een kijkje

Dit ga je zien

Startpunt: 1187 AD Amstelveen
1

Paneel 1 Noorddammerlaan

noorddammerlaan
Amstelveen
Paneel 1 Noorddammerlaan
2

Paneel 2 Katholiek dorp

Amstelveen
Paneel 2 Katholiek dorp
3

Paneel 3 Legmeerpolder

Amstelveen
Paneel 3 Legmeerpolder
4

Paneel 4 Sint Urbanuspark

Amstelveen
Paneel 4 Sint Urbanuspark
5

Paneel 5 Westwijk

Amstelveen
Paneel 5 Westwijk
6

Paneel 6 Westwijkplein

Amstelveen
Paneel 6 Westwijkplein
7

Paneel 7 Groene Waterstad

Amstelveen
Paneel 7 Groene Waterstad
8

Paneel 8 Ecologische zone

Amstelveen
Paneel 8 Ecologische zone
Eindpunt: 1187 AD Amstelveen