Paneel 3 Legmeerpolder

Een groot deel van het huidige Bovenkerk ligt in de Legmeerpolder. Dat is goed te zien aan het hoogteverschil tussen de Legmeerdijk en de lager gelegen bebouwing. Oorspronkelijk was dit een moerasachtig gebied tussen Amstelveen en Uithoorn. Door afgraving van veen in de 17e en 18e is hier een groot meer ontstaan. Met behulp van stoomgemalen is dat meer tussen 1881 en 1884 drooggelegd. Zo ontstond de Legmeerpolder met vruchtbare landbouwgrond.

De Luwte

De huidige Legmeerdijk stond ook lange tijd te boek als De Luwte. De straat was langs één kant bebouwd. Daar zaten allemaal ondernemingen, waaronder timmerbedrijf Kloosterman, autospuiterij Pijnacker, transportbedrijf Verlaan en het pompstation van Heesterman. De andere zijde van de straat bleef lang landbouwgrond. De bebouwde zijde hoorde eigenlijk bij Aalsmeer. Het is pas later bij Amstelveen gekomen.

Neem alvast een kijkje


Locatie