Algemene Voorwaarden - Fotowedstrijd

Looptijd wedstrijd

 1. De Fotowedstrijd start op 28 maart. Alle inzendingen moeten uiterlijk 21 april 2024 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn.

Organisator en deelnemers

 1. Visit Amstelveen organiseert deze wedstrijd.
 2. De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met het Canon, het Amsterdamse Bos en het Cobra Museum voor Moderne Kunst.
 3. Canon dient als jurylid en sponsor en stelt prijzen beschikbaar voor de winnaar(s).
 4. Medeorganisatoren (Canon, het Amsterdamse Bos en het Cobra Museum voor Moderne Kunst) kunnen deelnemers benaderen met betrekking tot het eventuele gebruik van ingezonden foto's.

De Wedstrijd

 1. Er geldt geen leeftijdsgrens voor deelname. Inzendingen van fotografen jonger dan 12 jaar worden automatisch beschouwd als deelname aan de wedstrijd voor kinderen.
 2. Er is geen aankoop vereist. Deelname aan deze wedstrijd is kosteloos en de foto's hoeven niet met een Canon-camera te zijn gemaakt.
 3. Visit Amstelveen verkrijgt toestemming om de foto te gebruiken ter promotie van de wedstrijd, bijvoorbeeld door deze te delen via de website en sociale media.

Meedoen

 1. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dien je naar de wedstrijdpagina  te gaan en de foto in te zenden via een van de daar aangegeven opties.
 2. Naast de foto worden inzendingen ook beoordeeld op context en beschrijving.
 3. De ingezonden foto moet in Amstelveen zijn gemaakt en echt door jou zijn genomen.
 4. De fotowedstrijd staat open voor zowel inwoners als bezoekers van Amstelveen. Het is niet noodzakelijk om in Amstelveen te wonen om deel te nemen.
 5. Deelnemers mogen maximaal 3 inzendingen doen, waarbij per inzending maximaal 1 foto kan worden geüpload.
 6. De grootte van de inzending mag maximaal 6 MB zijn. Bewaar je originele bestanden, omdat we mogelijk grotere formaten nodig hebben voor de tentoonstelling in het Cobra Museum.

Wedstrijdvoorwaarden

 1. De media moeten origineel zijn en door de deelnemers zelf worden gemaakt.
 2. De media die door de deelnemers worden ingediend, mogen niet het volgende bevatten:
  • Herkenbare personen, tenzij deelnemers kunnen aantonen dat die personen toestemming hebben gegeven voor het gebruik en de publicatie in de van hun foto;
  • Logo's en merknamen, tenzij deelnemers kunnen aantonen dat zij toestemming hebben om deze logo's of merknamen te gebruiken
  • Naaktbeelden of andere elementen die kunnen worden beschouwd als obsceen, immoreel of anderszins ongepast of illegaal;
  • Elementen die mogelijk de rechten van enige derde partij schenden.
 3. Foto's mogen worden bewerkt. Toegestane bewerkingen zijn onder meer het maken van uitsneden, verscherping, aanpassing van contrast, helderheid, schaduwen, hoog lichten en witbalans. Ook het verwijderen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan. Niet toegestaan is het klonen van elementen uit andere beelden en het verwijderen van beeldbepalende elementen uit de ingezonden foto.
 4. Onvolledige, ongeldige of ongepaste inzendingen, of inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor de tentoonstelling in het Cobra Museum of een prijs.
 5. Alle inzendingen moeten tijdens de hierboven beschreven wedstrijdperiode worden ontvangen. Alle inzendingen die buiten de wedstrijdperiode worden ontvangen, worden niet geaccepteerd voor deelname aan de wedstrijd.

Persoonsgegevens

 1. Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, in dit geval naam en e-mailadres, voor het doel en binnen de context van de Fotowedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze voorwaarden gebruikt mogen worden. De naam van de winnende deelnemers wordt getoond bij de publicatie van de winnende foto’s, zowel online als offline. Het e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemer wordt enkel gebruikt voor noodzakelijke communicatie rondom de wedstrijd.
 2. Visit Amstelveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van deelname aan de Fotowedstrijd zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Medeorganisatoren (Canon, het Amsterdamse Bos en het Cobra Museum voor Moderne Kunst) kunnen deelnemers benaderen met betrekking tot het eventuele gebruik van ingezonden foto's.

Selectie

 1. De wedstrijd wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury aan professionals met verschillende achtergronden op het gebied van fotografie. Daarnaast is er een publieksprijs. De juryleden beoordelen deelnemers op:
  • Creativiteit - Hoe anders is de inzending ten opzichte van wat vaak op sociale media te zien is. Is je inzending fris en origineel?
  • Impact - Welke emoties of reacties worden opgeroepen bij de inzending. Is de inzending grappig, emotioneel, uitdagend, vermakelijk?
  • Hoe vertel je je verhaal in de foto - Spreekt de inzending tot de verbeelding?
 2. De genomineerden worden geselecteerd tussen 22 en 24 april 2024.
  De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de opening van de expositie Natuurlijk Amstelveen in het Cobra Museum op vrijdag 24 mei van 16.30 – 18.00 uur.
 3. In het geval dat selectie van de winnaar als gevolg van een technisch defect of andere reden is vertraagd, voert Visit Amstelveen de wedstrijd uit zodra dat redelijkerwijs uitvoerbaar is en accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging. De beslissing van de jury is definitief en hierover kan niet worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

Prijs

 1. De volgende prijzen zijn beschikbaar gesteld:

 • Winnaar van de vakjuryprijs wint een Canon camera: de EOS R10 met 18-45mm lens;
 • Winnaar van de publieksprijs wint een Canon miniprinter: de Zoemini 2 miniprinter;
 • Winnaar van de publieksprijs kids wint een Canon fotoprinter: de SELPHY CP 1500;
 • Alle genomineerden kunnen na afloop van de expositie in het Cobra Museum hun foto ophalen.

Disclaimer

 1. Visit Amstelveen behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren of om de volledige waarde van de prijs terug te vorderen als blijkt dat er sprake is geweest van misbruik of een schending van de algemene voorwaarden van deze wedstrijd.
 2. Visit Amstelveen is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, beschadiging of letsel, veroorzaakt of opgelopen door een deelnemer aan deze wedstrijd. Niets in deze regels zal echter resulteren in het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid van Visit Amstelveen voor persoonlijke verwondingen of overlijden veroorzaakt door bewezen nalatigheid van haar werknemers of agenten.
 3. In geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de regels met betrekking tot de wedstrijd, zal het besluit van het bestuur van Visit Amstelveen bindend zijn en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Indien enig deel van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dit deel geacht niet langer opgenomen te zijn in deze voorwaarden, die onverkort geldig blijven voor zover wettelijk toegestaan.