7. Zwarte Populieren - Westwijk

Rechts vóór de brug ziet u aan het water enkele grote Zwarte populieren (Populus nigra ‘Vereecken’). Dit is een gekweekte, veredelde vorm van een in het wild in Nederland voorkomende Populierensoort. De meest bekende Zwarte populierensoort is de Italiaanse populier (Populus nigra ‘Italica’). De noordelijke, zuidelijke en oostelijke toegangen van Amstelveen zijn daarmee beplant, n.l. de Keizer Karelweg, de Bovenkerkerweg en de Oranjebaan. U weet wel, die zuilvormige bomen. Ga rechtsaf de brug over. U loopt dan de Jan Nelissenlaan in. Dit is een singel, een noord-zuid lijn in de verkaveling van Westwijk. U ziet hier bermen met bomen erin, een kenmerk zoals besproken in het begin. Linksaf bij de grote dwarslaan (de Bertha van Suttnerlaan) en direct daarna rechtsaf het eerste paadje in van het Bertha van Suttnerbuurtpark. U loopt tussen de heestervakken door.

Naar volgende locatie

Naar totaal overzicht locaties


Contact

westwijk
1182 DA Amstelveen
Plan je route

Locatie