13. Ringdijk - Vogelfietsroute

Als u wel de route vervolgt gaat u bij het gemaal (13) rechtsaf de Ringdijk op (Kp 68, richting Kp 29). Rechts van u ziet u het aanzienlijke verschil tussen het Bovenland (niet verveend) en het Benedenland (wél verveend).
In het voorjaar kunt u hier de baltsvluchten van de weidevogels horen en zien: grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en veldleeuweriken. Ook de buizerd en boerenzwaluwen vliegen hier rond. U fietst langs een overblijfsel van een molen van de vroegere molengang (droogmakerij).

Naar volgende locatie

Naar totaal overzicht van de route

Neem alvast een kijkje


Locatie