Paneel 4 Station en Marechausseekazerne

In de Stationsstraat zijn nog altijd het voormalige postkantoor, het belastingkantoor en het station te herkennen. De spoorlijn is in 1915 in gebruik genomen. Het verbond Amsterdam met plattelandsgemeenten ten zuiden van de stad. Amstelveen was het eerste dorp op het traject. Hier splitste het spoor richting Aalsmeer en Uithoorn. Personenvervoer is in 1950 gestopt, terwijl goederenvervoer is voortgezet tot 1972. Naast het station staat het beeld de Turftrapster, een verwijzing naar de turfwinning, een belangrijke bron van inkomsten voor veel Amstelveners in vroeger dagen.

Veldslag
Net buiten het Oude Dorp lag een batterij, een aarde wal wa…

In de Stationsstraat zijn nog altijd het voormalige postkantoor, het belastingkantoor en het station te herkennen. De spoorlijn is in 1915 in gebruik genomen. Het verbond Amsterdam met plattelandsgemeenten ten zuiden van de stad. Amstelveen was het eerste dorp op het traject. Hier splitste het spoor richting Aalsmeer en Uithoorn. Personenvervoer is in 1950 gestopt, terwijl goederenvervoer is voortgezet tot 1972. Naast het station staat het beeld de Turftrapster, een verwijzing naar de turfwinning, een belangrijke bron van inkomsten voor veel Amstelveners in vroeger dagen.

Veldslag
Net buiten het Oude Dorp lag een batterij, een aarde wal waarachter kanonnen konden worden opgesteld. Het maakte deel uit van de verdedigingswerken van Amsterdam. Op deze plek vond in 1787 een veldslag plaats. In Amsterdam hadden patriotten de macht gegrepen. Om zijn macht te herstellen riep stadhouder Willem V de hulp in van het Pruisische leger. Ter hoogte van Amstelveen kwam het tot een vuurgevecht dat slechts een uur duurde en werden beslecht in het voordeel van de Pruisische troepen. De batterij is in 1921 vervangen door een kazerne voor de koninklijke marechaussee. Het gebouw is nadien gebruikt als hoofdbureau van politie en als jeugdsociƫteit De Bajes.

Ga naar het volgende paneel

Naar totaal overzicht panelen

Neem alvast een kijkje


Locatie