Paneel 6 De Braak

Tientallen Amstelveners kwamen vanaf 1939 dagelijks naar dit stukje polder. Ze legden park De Braak aan als werkverschaffing. Wie geen baan had, moest hier aan het werk met spaden en kruiwagens. Alle paden en waterpartijen werden handmatig aangelegd. De mannen bouwden aan het park dat Chris Broerse in 1938 ontwierp. Het werd het eerste echte heempark van Nederland, want Broerse en zijn assistent Koos Landwehr gebruikten alleen planten die goed op de zure en drassige veengrond gedijden. Een deel van het park was trouwens eerder al buitenplaats geweest: landgoed Elsrijk. De buitenplaats is rond 1800 verdwenen, de naam leeft voort in de wijk.

Monument voor Joodse stadgenoten
165 namen. Het is de zichtbare trieste…

Tientallen Amstelveners kwamen vanaf 1939 dagelijks naar dit stukje polder. Ze legden park De Braak aan als werkverschaffing. Wie geen baan had, moest hier aan het werk met spaden en kruiwagens. Alle paden en waterpartijen werden handmatig aangelegd. De mannen bouwden aan het park dat Chris Broerse in 1938 ontwierp. Het werd het eerste echte heempark van Nederland, want Broerse en zijn assistent Koos Landwehr gebruikten alleen planten die goed op de zure en drassige veengrond gedijden. Een deel van het park was trouwens eerder al buitenplaats geweest: landgoed Elsrijk. De buitenplaats is rond 1800 verdwenen, de naam leeft voort in de wijk.

Monument voor Joodse stadgenoten
165 namen. Het is de zichtbare trieste weergave van Joodse burgers die in de Tweede Wereldoorlog uit Amstelveen zijn weggevoerd en vermoord. Hun namen en leeftijden staan op het in 2020 onthulde monument in de bocht van de Amsterdamseweg. Boven de lijst prijkt de replica van een briefje, dat onderweg van Westerbork naar Auschwitz uit de trein is gegooid:

7-9-‘43
Lieve Allen,
Nu is het zoo ver.
Houden goeden moed.
Doen jullie het ook.
Stemming best.
Hartelijk omhelst

Naast het monument staat het huis waar burgemeester Haspels tot 1942 woonde. Hij weigerde medewerking toen Joden in mei van dat jaar naar Amsterdam moesten verhuizen. Dat betekende zijn ontslag. Na de oorlog werd Haspels in zijn ambt hersteld.

Ga naar het volgende paneel

Naar het totaal overzicht van de route

Neem alvast een kijkje


Contact

Amsterdamseweg 252
Amstelveen
Plan je route

Naar volgend paneel

Locatie