Wijkwandeling Bankras Kostverloren-Hof

(2.5 km)

  • Download GPX

Open de route in Google Maps

Deze natuurroute voert u door een van de groene wijken van Amstelveen. U kunt zo als bewoner of bezoeker de natuur in de wijk leren kennen en er van genieten op een eigen gekozen moment. U kunt de wandeling in ieder seizoen maken. Kijk, ruik en voel vooral de natuur! U zult zien dat er dan veel meer te ontdekken valt.
Veel plezier! De route kon ontwikkeld worden door geld dat door uzelf als bewoner van de wijk was gereserveerd vanuit de Kwaliteitsimpuls.

Lengte: ca. 2,5 km. Duur: 1 à 1,5 uur.
Begin- en eindpunt: zuidelijke ingang van het park De Groene Schakel aan de Escapade, Amstelveen.

Bankras en Kostverloren: Waar komen de namen vandaan? In de Middelpolder, tussen de wijk en de Amstel lag een meer van ca. 20 ha groot.
Het wordt…

Open de route in Google Maps

Deze natuurroute voert u door een van de groene wijken van Amstelveen. U kunt zo als bewoner of bezoeker de natuur in de wijk leren kennen en er van genieten op een eigen gekozen moment. U kunt de wandeling in ieder seizoen maken. Kijk, ruik en voel vooral de natuur! U zult zien dat er dan veel meer te ontdekken valt.
Veel plezier! De route kon ontwikkeld worden door geld dat door uzelf als bewoner van de wijk was gereserveerd vanuit de Kwaliteitsimpuls.

Lengte: ca. 2,5 km. Duur: 1 à 1,5 uur.
Begin- en eindpunt: zuidelijke ingang van het park De Groene Schakel aan de Escapade, Amstelveen.

Bankras en Kostverloren: Waar komen de namen vandaan? In de Middelpolder, tussen de wijk en de Amstel lag een meer van ca. 20 ha groot.
Het wordt voor het eerst genoemd in 1399 onder de naam Banckenmeer. Later wordt dit Bankrasmeer en nog later Pancrasmeer. Een foutje blijkt later. Het blijft Bankras.
Het huis Kostverloren moet al voor 1500 zijn gebouwd door mr. Jan Benningh. De schilders Ruisdael en Rembrandt maakten schilderijen van de buitenplaats. Het was een ware lusthof met onder meer vruchtbomen, waterpartijen en een schelpengrot. Niet veel mensen zullen zich realiseren dat, waar u nu wandelt, eens een grote waterplas lag. Een plas die was ontstaan door het veen af te graven voor turf in het gebied tussen de Amstel, de Ouderkerkerlaan, de Kalfjeslaan en de Amsterdamseweg. De enige plek die niet werd verveend is het ‘bovenland’ in de Middelpolder. Deze ligt duidelijk hoger dan de omgeving en de oevers van de Amstel. Het bovenland behoorde toe aan het toenmalige BurgerweesHuis Kostverloren 3 huis in Amsterdam. Het bestuur van het weeshuis kreeg geen toestemming van de gemeente Amsterdam om turf te gaan steken, bang als Amsterdam was voor natte voeten, door dijkdoorbraken. Uiteindelijk is de plas leeggepompt en geschikt gemaakt voor beweiding en bewoning. De grenzen van de voormalige polder zijn echter nog duidelijk te zien: de Amstel, Ouderkerkerlaan, Kalfjeslaan en de Amsterdamseweg liggen een stuk hoger dan de rest van de wijk (zie kaartje). Er is ook nog iets te vertellen over de strook tussen de bebouwing en de Middelpolder, de grens van Bankras-Kostverloren. Deze strook is ca. 50 m breed en bestond voorheen uit een brede houtsingel en een sloot. Een paar jaar geleden is deze houtsingel ‘geopend’ door het verwijderen van een groot aantal bomen. Zo ontstonden doorkijkjes naar de polder. De sloot moest worden verbreed omdat op het voormalige A3 tracé huizen werden gebouwd die ondergronds de plaats innemen van het grondwater. Tegen deze plannen was nogal wat oppositie. De plannen zijn, weliswaar verlaat, toch goedgekeurd en uitgevoerd. Het park dat is aangelegd heeft de naam ‘de Groene Schakel’ gekregen. U kunt hier wandelen op een meanderend pad en langs water met uitzicht op de Middelpolder. Het geeft de indruk van een vroegere stijl, de Engelse landschapstijl. Een bruggetje, een vlonder, slingerende paden en eilandjes in het water voor de vogels, waar ze rust, voedsel en veiligheid vinden.

Neem alvast een kijkje

Dit ga je zien

Startpunt: Camera Obscuralaan 228
1183 KE Amstelveen
Navigeer naar startpunt
1

1. Meidoorn - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
1. Meidoorn - Bankras - Kostverlorenhof
2

2. Hartbladige Elzen - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
2. Hartbladige Elzen - Bankras - Kostverlorenhof
3

3. Linde - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
3. Linde - Bankras - Kostverlorenhof
4

4. Appelboom - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
4. Appelboom - Bankras - Kostverlorenhof
5

5. Struikrozen - Bankras - Kostverlorenhof

Camera Obscuralaan 228
Amstelveen
5. Struikrozen - Bankras - Kostverlorenhof
6

6. Groot Hoefblad - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
6. Groot Hoefblad - Bankras - Kostverlorenhof
7

7. Els - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
7. Els - Bankras - Kostverlorenhof
8

8. Veldesdoorns - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
8. Veldesdoorns - Bankras - Kostverlorenhof
9

9. Schietwilden - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
9. Schietwilden - Bankras - Kostverlorenhof
10

10. Waterlelies - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
10. Waterlelies - Bankras - Kostverlorenhof
11

11. Zoete Kers - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
11. Zoete Kers - Bankras - Kostverlorenhof
12

12. Meidoorn - Bankras - Kostverlorenhof

Camera Obscuralaan 228
Amstelveen
12. Meidoorn - Bankras - Kostverlorenhof
13

13. Horentsia's - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
13. Horentsia's - Bankras - Kostverlorenhof
14

14. Treurbeuk - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
14. Treurbeuk - Bankras - Kostverlorenhof
15

15. Haagbeuken - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
15. Haagbeuken - Bankras - Kostverlorenhof
16

16. Teunisbloem - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
16. Teunisbloem - Bankras - Kostverlorenhof
17

17. Kleine Lisdodde - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
17. Kleine Lisdodde - Bankras - Kostverlorenhof
18

18. Groene schakel - Bankras - Kostverlorenhof

Amstelveen
18. Groene schakel - Bankras - Kostverlorenhof
Eindpunt: Camera Obscuralaan 228
1183 KE Amstelveen
Navigeer naar eindpunt