Dr. Koos Landwehrpark

Een mooi stukje veenweidegebied tussen de huizenblokken. In het midden van het park ligt een flinke vijver met moerassige gedeelten. In de veldjes groeien plantensoorten als blauwe knoop, Spaanse ruiter en poelruit. Een mooi stuk groen tussen de woonwijken van Amstelveen.

Prijzen

  • gratis toegang

Locatie