Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Menachem Begin, Peace and War

Deze krachtige film werd geproduceerd ter herdenking van de 40ste verjaardag van het vredesverdrag tussen Israël en Egypte en geeft een verra…

Deze krachtige film werd geproduceerd ter herdenking van de 40ste verjaardag van het vredesverdrag tussen Israël en Egypte en geeft een verrassend en onbekend portret van de zesde premier van Israël. Menachem Begin leidde Israël zes dramatische en tumultueuze jaren, die golven veroorzaakten die nog steeds diep voelbaar zijn in het weefsel van Israëls sociale en politieke landschap. Tijdens de verkorte ambtstermijn van anderhalve ambtstermijn van Begin, stond hij voor een maalstroom van uitdagingen en nam hij een handvol noodlottige beslissingen die leidden tot zowel het creëren van vrede als het ontketenen van een overmoedige oorlog. Door deze gebeurtenissen te onderzoeken, toont de film een ​​veelzijdig portret van een man die vasthield aan een onwrikbare ideologie vol conflicten, evenals het culturele mozaïek en de gespleten samenleving die hij wilde leiden. De film combineert zeldzame archiefbeelden die voor het eerst worden getoond, evenals actuele interviews die zijn gehouden met sleutelfiguren tijdens de tijd van Menachem Begin als premier. English synopsis This powerful film was produced in commemoration of the 40th anniversary of the peace treaty between Israel and Egypt and presents a surprising and unfamiliar portrait of Israel’s sixth prime minister. Menachem Begin led Israel for six dramatic and tumultuous years, which produced waves that are still felt deeply within the fabric of Israel’s social and political landscape. During Begin’s shortened one and a half terms of office, he faced a maelstrom of challenges and made a handful of fateful decisions that led to both creating peace and launching a hubristic war. By exploring these events, the film depicts a multi-faceted portrait of a man who held on to an unwavering ideology full of conflicts, as well as the cultural mosaic and fissured society that he sought to lead. The film merges rare archival footage shown for the first time, as well as current interviews held with key figures during Menachem Begin’s time as Prime Minister.

Locatie